La PLEEC respon davant les declaracions públiques sobre la “necessitat” d’educació financera a Espanya

  • L’EFEC no creix al ritme que l’IEF i el Departament d’Ensenyament desitjaven
  • Les entitats bancàries responsables de la crisi no estan legitimades per oferir educació financera

Ahir la Plataforma per una Educació en Economia Crítica (PLEEC) ha fet una roda de premsa a LaFede per donar resposta al que considera una «ofensiva neoliberal del sector financer i les administracions públiques per tirar endavant plans d’educació financera en els centres educatius», seguint les directius dels Principis d’alt nivell sobre estratègies nacionals d’educació financera” elaborats per la Xarxa Internacional d’Educació Financera de la OCDE (que és qui encarrega i paga milions d’euros per fer les proves PISA).

Xavier Montagut, professor d’economia d’un institut de secundaria i membre de la PLEEC, ha explicat que «No pot ser que qui estigui subvencionant una enquesta, utilitzi els resultats de la mateixa per desenvolupar una campanya de màrqueting i venta dels seus propis productes, ho utilitzi per netejar la seva imatge i per seguir fent negoci obviant la part de responsabilitat social i econòmica envers la societat civil afectada per la crisi financera», fent al·lusió al recent Informe PISA 2015 i al finançament que fa el BBVA de l’apartat relacionat amb la competència financera.

Ha parlat també del tipus d’economia i de finances que volem als nostres instituts; que els coneixements financers haurien d’estar integrats en el currículum, impartits pel professorat, i que contemplessin de forma conjunta les diferents perspectives de les finances, des de finances ètiques, intercanvis cooperatius, etc…

Santi Mas de Xaxàs, membre de la PAH, ha fet referència la nul·la legitimitat que té una institució com el BBVA i altres bancs, acusat de desnonaments, execucions hipotecàries…» no podem esperar que sigui una educació objectiva quan hi participa aquesta entitat que ha demostrat no tenir cap sensibilitat social». En relació al programa EFEC, (Educació financera a les escoles de Catalunya), tallers que donen persones voluntàries de bancs i caixes, ha expressat el seu suport a la PLEEC des de la PAH i com a famílies i part social afectada per l’estafa i la mala gestió financera dels bancs: «en el moment previ a la crisi, eren els bancs qui havien d’haver informat als usuaris dels «productes financers» que estaven adquirint, i no ho van fer. Ara aquestes entitats no tenen cap dret a entrar als instituts públics a informar sobre finances, quan a més, ells viuen d’això».

Marina Pérez, membre de la Plataforma, ha fet públics els resultats d’una recollida de dades que han fet durant aquest curs als centres educatius públics de Catalunya que van impartir l’EFEC el 2015.

La PLEEC posa de manifest que:

EFEC no creix al ritme que l’IEF i el Departament d’Ensenyament desitjaven.
L’IEF pronosticava un creixement exponencial dels tallers EFEC per tot Catalunya, però hem comprovat que la demanda del programa EFEC ha tingut un % cada cop més petit:

2012/13- 10% (105 centres)

2013/14- 20% (210 centres)

2014/15- 25% (262 centres)

2015/16- 30% (301 centres)

2016/17- 31% (321 centres)

Els centres públics es replantegen tornar a demanar l’EFEC:
Hem fet una recollida de dades als centres públics que van fer el programa EFEC el curs 2015

A Barcelona província el curs 15-16 van fer EFEC a 60 centres públics.

Aquest curs, l’han fet a 66, però no tenim la informació de si són els mateixos.

26 centres públics entrevistats a Barcelona Província (un 50% del total) 15 NO repeteixen (un 58%)

12 centres públics  entrevistats  a Lleida (70% del total), 5 NO repeteixen (41%)

Els motius per NO tornar a demanar l’EFEC són: els tallers eren avorrits per a l’alumnat, no ens va semblar bé que vingués només una part implicada a mostrar una sola visió de les finances, a altres centres han canviat els equips directius i ja no s’ha demanat. A alguns centres, van fer alguna sessió i no els hi va agradar com es desenvolupaven o el contingut.

Per tant podem dir que més del 50% dels centres públics que van fer EFEC el 2015, no l’han demanat aquest any.

L’IEF no ha fet públiques les dades de centres que deixen de demanar l’EFEC ni ha analitzat els arguments d’aquests centres. A les seves enquestes, només parlen del professorat que ha fet una valoració positiva. Ens agradaria saber la rigorositat de les seves enquestes i que es fessin públiques les dades.

La major part de centres que demanen EFEC a Barcelona ciutat són concertats (un 73% dels centres, 59 de 80).

La desinformació entre el professorat el converteix en un programa poc conegut i poc transparent, les famílies i l’alumnat no participa en la decisió de demanar els tallers.

Molts centres valoren negativament les sessions de l’EFEC: el contingut queda molt lluny de l’alumnat, està descontextualitzat, només mostren una visió.

Podeu escoltar l’entrevista a la Marina Pérez en Ràdio Terra a continuació